dijous, 13 de març de 2008

TALLER DE COMIC


A partir del 7 d'abril, tots els dilluns de 17.30 a 20h,
a la mateixa estació de Santa Maria.

"des d’on estiguis,
amb els teus interessos,
inquietuds, necessitats i
gustos personals, comen-
çarem a fer feina per co-
mençar a expressar-nos i
crear ja! (desde l’estil que
tinguis en el moment
que et trobes)"

655 213 207 (juanito) 971 62 13 33 Casal de joves
S’estació
30 neuros/mes (santamariers/es subvencionades)

Dades personals

La meva foto
Palminsana de Mallorkaos, Baleadas, Afghanistan